THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO

Hướng tới sự hoàn thiện và phát triển bền vững là Triết lý kinh doanh của Toyota Long  Biên. Phương châm hoạt động 5S là kim chỉ nam xuyên suốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi

– Satisfy Customer  –  Hài lòng Khách hàng
– Satisfy Employee –   Hài lòng nhân viên
– Satisfy Producer  –   Hài lòng nhà sản xuất
– Satisfy Investor    –   Hài lòng nhà đầu tư
– Satisfy Society     –    Hài lòng Xã Hội
Sau 07 năm hoạt động ,trở thành đại lý số 1 của Toyota Việt Nam, Đại lý kiểu mẫu của hệ thống Đại Lý Toyota về Chất lượng dịch vụ, sự hài long cao nhất của Khách Hàng và  nhiều thành tích ấn tượng, là Đại lý Toyota đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới trong dịch vụ, quản lý và đào tạo.

 

 

Khẩu hiệu “ let’s do it better” năm 2016 như một thông điệp mà Hội đồng quản trị muốn gửi tới toàn thể CBCNV Toyota Long Biên – Không ngủ quên trong chiến thắng , không ngừng kaizen đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực hoạt động ,tăng cường các hoạt động chăm sóc và duy trì khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, Chất lượng đào tạo, Tất cả vì một mục tiêu cuối cùng đem lại sự hài lòng trên cả sự mong đợi của khách hàng, trở thành một địa chỉ tin cậy ,một Đại lý Toyota luôn được yêu thích nhất trong khu vực .

 

toyota long bien