Toyota Hilux 2016 - video

Toyota Long biên cùng hành trình Toyota Hilux mới - Chinh phục Tây Nguyên.

 

Những trải nhiệm rất tuyệt vời, thật ý nghĩa và đầy tiếng cười thú vị, những kinh nghiệm quý giá đó chinh phục thiên nhiên, văn hóa Tây Nguyên.